درباره ما

شرکت عمران کاوش مهنان بیش از ۱۱ سال در زمینه عمران و ساخت و ساز ( شامل احداث مجتمع های مسکونی ، مدارس ، بازسازی منازل و اجرای دکوراسیون داخلی و همچنین راهسازی ) سابقه اجرایی داشته و با دارا بودن رتبه انبوه سازی مسکن از وزارت راه و شهرسازی و همچنین رتبه ساختمان و راه از سازمان برنامه و بودجه و بهره مندی از کادری مجرب ، مشغول به فعالیت مستمر می باشد .

اعضای هیات مدیره شرکت

آقای مهندس نصیر فرزان نژاد ( مدیرعامل شرکت با سابقه اجرایی ۱۸ سال در زمینه ساختمان و راهسازی )

آقای مهندس مهدی مرادی افتاده ( عضو هیات مدیره شرکت با سابقه اجرایی ۱۶ سال در زمینه تاسیسات ساختمانی )

آقای مهندس نوید فرزان نژاد ( عضو هیات مدیره شرکت با سابقه اجرایی ۹ سال در زمینه ساختمان )